TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 17/5/2019

  • Bản tin 18h VTV8 - 17/5/2019 với những nội dung đáng chú ý: Nắng nóng và hạn hán, xâm nhập mặn ở Trung Bộ; Khó khăn chặn phá hoại rừng thông...