TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 17/6/2019

  • Bản tin 18h VTV8 ngày 17/6/2019 với nội dung chính: Nghệ An hàng nghìn héc ta lúa khô bị hạn; Đưa văn hóa biến đến với du khách;...