TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 18/5/2019

  • Bản tin 18h VTV8 - 18/5/2019 với những thông tin đáng chú ý: Xuất hiện thêm các ổ dịch tả lợn Châu Phi; Lý do Đà Nẵng đột ngột bỏ thi môn ngoại ngữ...