TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 18/7/2019

  • Bản tin 18h VTV8 ngày 18/7/2019 với nội dung chính: Đường tránh ngập chưa bàn giao đã hỏng; Ứng phó hạn hán tại Nam Trung Bộ;...