TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 19/7/2019

  • Bản tin 18h VTV8 - 19/7/2019 với nội dung: Thủy điện A Vương xả nước gấp 2 lần về hạ du; Lễ tang giáo sư Hoàng Tụy...