TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 20/6/2019

  • Bản tin 18h VTV8 - 20/6/2019 với nội dung: Thiếu nước tưới đầu vụ hè thu; Hội nghị phản biện về dự án nâng cấp bãi rác Khánh Sơn...