TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 20/7/2019

  • Bản tin 18h VTV8 ngày 20/7/2019 với nội dung chính: Liên tiếp xảy ra cháy rừng ở miền Trung; Nhiều diện tích lúa hè thu nhiễm sâu bệnh;...