TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 22/10/2019

  • Bản tin 18h VTV8 ngày 22/10/2019 với nội dung: Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản chuyển đổi số; Nghệ An nhà máy nước xả bùn thải ra hồ điều hòa...