TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 22/6/2019

  • Bản tin 18h VTV8 - 22/6/2019 với những nội dung đáng chú ý: Các tỉnh Trung Bộ chống hạn cứu lúa; Chuẩn bị khai mạc tuần văn hóa - du lịch Lý Sơn...