TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 22/8/2019

  • Bản tin 18h VTV8 - 22/8/2019 với nội dung: Thủy điện xả nước nhưng không đủ để đẩy mặn; Dịch tả lợn châu Phi lan nhanh ở Quảng Trị...