TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 23/5/2019

  • Bản tin 18h VTV8 - 23/5/2019 với những nội dung đáng chú ý: Tăng cường kiểm soát & ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi; Chuyển đổi cây trồng thích ứng mùa khô hạn...