TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 23/8/2019

  • Bản tin 18h VTV8 - 23/8/2019 với những nội dung đáng chú ý: Tháo gỡ khó khăn cho ngành hồ tiêu; Ca ghép tim thứ 5 tại bệnh viện trung ương Huế...