TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 24/6/2019

  • Bản tin 18h VTV8 - 24/6/2019 với nội dung: Quảng Trị xử lý cán bộ sử dụng bằng giả; Hàng nghìn ha cây trồng cháy nắng...