TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 24/8/2019

  • Bản tin 18h VTV8 - 24/8/2019 với nội dung: Người dân hưởng lợi từ xây dựng nông thôn mới; Dự án cầu cảng chậm tiến bộ tại Hà Tĩnh...