TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 25/5/2019

  • Bản tin 18h VTV8 - 25/5/2019 với nội dung: Quảng Bình phát hiện gỗ lậu trong trụ sở UBND xã; Hà Tĩnh kỷ luật cán bộ gian lận bằng cấp...