TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 25/8/2019

  • Bản tin 18h VTV8 ngày 25/8/2019 với nội dung:Đảm bảo an toàn du lịch biển Bình Thuận; Lãnh đạo nhóm G7 thảo luận về kinh tế và an ninh...