TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 26/5/2019

  • Bản tin 18h VTV8 ngày 26/5 với nội dung đáng chú ý: 10 năm khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm; Người gốc Việt trên biển Hồ, Campuchia lên bờ;..