TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 29/11/2019

  • Bản tin 18h VTV8 - 29/11/2019 với những nội dung đáng chú ý: Trao tặng 1 triệu cây xanh tại Bình Định; Người trồng cà phê gặp khó khăn...