TV& VIDEO

Bản tin 22h30 - 01/8/2016

  • Bản tin 22h30 ngày 01/8/2016 có những nội dung chính: Diễn biến của cơn bão số 2; Công điện về phòng chống bão số 2; Cá chết ở hồ công viên 29/3 tại Đà Nẵng...