TV& VIDEO

Bản tin 22h30 - 01/6/2016

  • Bản tin 22h30 ngày 01/6/2016 với những nội dung chính sau: Tết thiếu nhi ở Trường Sa; Một ngày vui của trẻ em làng SOS; Kết luận của ngành chức năng về đề thi môn sử ở tỉnh Phú Yên...