TV& VIDEO

Bản tin 22h30 - 02/9/2016

  • Bản tin 22h30 ngày 01/9/2016 với nội dung đáng chú ý: Sôi nổi hoạt động thể thao và du lịch ở miền Trung; Trải nghiệm thú vị tại Hội An dịp lễ...