TV& VIDEO

Bản tin 22h30 - 03/8/2016

  • Bản tin 22h30 ngày 03/8/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Sẽ đóng cửa Formosa nếu tái diễn sự cố môi trường; Kiểm tra, khắc phục sự cố tại nhà máy Alumin Nhân Cơ; Bất cập trong giải quyết nợ đọng bảo hiểm xã hội...