TV& VIDEO

Bản tin 22h30 - 04/6/2016

  • Bản tin 22h30 ngày 04/6/2016 với những nội dung chính sau: Chìm thuyền trên sông Hàn, Đà Nẵng; Thủ tướng làm việc tại Lâm Đồng; Ô nhiễm nghiêm trọng tại khu công nghiệp Liên Chiểu, Đà Nẵng...