TV& VIDEO

Bản tin 22h30 - 05/7/2016

  • Bản tin 22h30 ngày 05/7/2016 với những nội dung chính sau: Hà Tĩnh đánh giá thiệt hại do sự cố môi trường biển; Khó khăn trong chuyển đổi nghề cho ngư dân; Người dân thiếu vốn sản xuất sau nắng hạn...