TV& VIDEO

Bản tin 22h30 - 06/7/2016

  • Bản tin 22h30 ngày 06/7/2016 có một số nội dung chính: Ngập lụt nghiêm trọng tại Quảng Ninh; Tổng cục du lịch đề nghị Trung Quốc xử lý du khách đốt tiền Việt; Ngân hàng nhà nước sẵn sàng can thiệp bình ổn thị trường vàng...