TV& VIDEO

Bản tin 22h30 - 06/8/2016

  • Bản tin 22h30 ngày 06/8/2016 với những nội dung chính: Trưởng ban tổ chức trung ương làm việc tại Gia Lai; Huế điều tra việc một phụ nữ tử vong tại bênh viện;...