TV& VIDEO

Bản tin 22h30 - 07/7/2016

  • Bản tin 22h30 ngày 07/7/2016 với những tin chính sau: Đà Nẵng lập đội liên ngành xử lý sai phạm trong hoạt động du lịch; Làng ung thư Phước Thiện sẽ được cấp nước sạch; Làng thanh niên lập nghiệp gặp khó...