TV& VIDEO

Bản tin 22h30 - 08/7/2016

  • Bản tin 22h30 ngày 08/7/2016 có một số nội dung chính sau: Cán bộ vườn quốc gia Núi Chúa bị đâm chết khi làm nhiệm vụ; Đà Nẵng siết chặt hoạt động tàu du lịch; Giao hết đất rừng, người dân Quảng Nam tái nghèo...