TV& VIDEO

Bản tin 22h30 - 08/8/2016

  • Bản tin 22h30 ngày 08/8/2016 có những nội dung chính: Kiểm tra công tác xuất nhập khẩu tại Đà Nẵng; Tây Nguyên tập huấn phòng chống sốt xuất huyết; Thiếu máu hỗ trợ bệnh nhân sốt xuất huyết...