TV& VIDEO

Bản tin 22h30 - 08/9/2016

  • Bản tin 22h30 ngày 08/9/2016 với nội dung đáng chú ý: Chủ tịch nước gởi thư khen tài xế cứu xe khách; Bộ tài nguyên môi trường làm việc với Fomosa.