TV& VIDEO

Bản tin 22h30 - 09/9/2016

  • Bản tin 22h30 ngày 09/9/2016 với những nội dung chính sau: Tuyên án Phạm Công Danh và đồng phạm; Bãi rác Khánh Sơn gây ô nhiễm nghiêm trọng...