TV& VIDEO

Bản tin 22h30 - 11/8/2016

  • Bản tin 22h30 ngày 11/8/2016 có những nội dung chính: Quảng Ngãi chính thức dừng dự án Quảng Liên; Sẽ tước giấy chứng nhận đăng kiểm xe nếu chở quá tải; Bộ Công an triển khai đo nồng độ cồn người điều khiển giao thông...