TV& VIDEO

Bản tin 22h30 - 12/6/2016

  • Bản tin 22h30 ngày 12/6/2016 có một số nội dung chính: Nghịch lý thừa - thiếu nhân lực du lịch; Nắng nóng tiếp diễn ở miền Trung; Tôm hùm chết hàng loạt ở Phú Yên...