TV& VIDEO

Bản tin 22h30 - 13/6/2016

  • Bản tin 22h30 ngày 13/6/2016 có một số nội dung chính: Nắng nóng gay gắt tại Đà Nẵng ảnh hưởng tới cuộc sống người dân; Nắng nóng, du lịch biển gia tăng du khách; Ngày 26/6, khôi phục xong cầu Ghềnh...