TV& VIDEO

Bản tin 22h30 - 16/7/2016

  • Bản tin 22h30 ngày 16/7/2016 có một số nội dung chính: Formosa không nhận trách nhiệm về 100 tấn chất thải; Khuất tất trong giải tỏa đền bù ở Đăk Nông; Gia Lai phát hiện nhiều vụ tàng trữ, mua bán ma túy...