TV& VIDEO

Bản tin 22h30 - 16/8/2016

  • Bản tin 22h30 ngày 16/8/2016 với những nội dung chính: Áp thấp nhiệt đới kép trên Bắc Biển Đông; Đà Nẵng ra quân kiểm tra xử lý lái xe nồng độ cồn;...