TV& VIDEO

Bản tin 22h30 - 17/8/2016

  • Bản tin 22h30 ngày 17/8 với nội dung đáng chú ý: Bão số 3 giật cấp 14 hướng vào Quảng Ninh - Nghệ An; Hội thảo quốc tế biển Đông.