TV& VIDEO

Bản tin 22h30 - 18/8/2016

  • Bản tin 22h30 ngày 18/8/2016 với những nội dung chính sau: Bão số 3 sắp đổ bổ vào đất liền; Thủ tướng chỉ đạo phòng chống bão số 3...