TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bản tin 22h30 - 19/6/2016

  • Bản tin 22h30 ngày 19/6/2016 có những nội dung chính: Khẩn cấp cứu nạn vụ tai nạn tại Lâm Đồng; Thành lập Sở chỉ huy trên thực địa tại Bạch Long Vĩ; Gia tăng thiệt hại do hạn hán tại Bình Định...