TV& VIDEO

Bản tin 22h30 - 19/7/2016

  • Bản tin 22h30 ngày 19/7/2016 với những nội dung chính sau: Thủ tướng Slovakia làm việc tại Đà Nẵng; Nguy cơ hàng nghìn học sinh bỏ học vì tuyển sinh theo chỉ tiêu; Một năm đổi mới thái độ phục vụ của ngành Y...