TV& VIDEO

Bản tin 22h30 - 20/6/2016

  • Bản tin 22h30 ngày 20/6/2016 với những nội dung chính sau: Thủ tướng giao ban với các tỉnh Tây Nguyên; Lễ viếng và lễ truy điệu đại tá phi công Trần Quang Khải; Tuyển dụng đặc cách vợ phi công Trần Quang Khải...