TV& VIDEO

Bản tin 22h30 - 21/9/2016

  • Bản tin 22h30 ngày 21/9 với nội dung đáng chú ý: Cập nhật mưa lũ tại miền Trung; Kom Tum cấp đất cho người dân trên giấy.