TV& VIDEO

Bản tin 22h30 - 22/6/2016

  • Bản tin 22h30 ngày 22/6/2016 với những nội dung chính sau: Nỗ lực tìm kiếm 9 quân nhân và máy bay CASA 212; Phương án tìm kiếm máy bay CASA - 212; Cấm lưu thông buổi tối trên đèo Prenn...