TV& VIDEO

Bản tin 22h30 - 22/7/2016

  • Bản tin 22h30 ngày 22/7 với những nội dung đáng chú ý: Công bố kết quả thanh tra Quý II/2016; Nguy cơ xóa rừng phòng hộ ven biển.