TV& VIDEO

Bản tin 22h30 - 23/8/2016

  • Bản tin 22h30 ngày 23/8 với nội dung đáng chú ý: Kiểm tra đáy biển Hà Tĩnh; Nhà cộng đồng Việt Nam đoạt giải kiến trúc thế giới.