TV& VIDEO

Bản tin 22h30 - 25/5/2016

  • Bản tin 22h30 ngày 25/5/2016 với những nội dung chính sau: Tổng thống Hoa Kỳ kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam; Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm việc tại tỉnh Ninh Thuận; Giải cứu thành công cá voi nặng 15 tấn tại Nghệ An...