TV& VIDEO

Bản tin 22h30 - 25/7/2016

  • Bản tin 22h30 ngày 25/7 với những nội dung đáng ý: Chủ tịch nước nước tuyên thệ nhậm chức; Khắc phục tồn tại sau sự cố môi trường ở Hà Tĩnh.