TV& VIDEO

Bản tin 22h30 - 25/8/2016

  • Bản tin 22h30 ngày 25/8/2016 với những nội dung chính: Quảng Nam họp báo về vụ phá rừng Powmu; Hải sản Miền Trung đã an toàn chưa?...