TV& VIDEO

Bản tin 22h30 - 26/10/2016

  • Bản tin 22h30 ngày 26/10/2016 với những nội dung chính sau: Khó thực hiện tiêu chí hộ nghèo nông thôn mới; hà Tĩnh thu giữ 200kg gà không rõ nguồn gốc...