TV& VIDEO

Bản tin 22h30 - 26/5/2016

  • Bản tin 22h30 ngày 26/5/2016 có một số nội dung chính: Thông tin của Bộ Y tế về thuốc panadol tại Việt Nam; Giải pháp chống hạn cho cây trồng ở Tây Nguyên; Đoàn Famtrip Thái Lan khảo sát du lịch miền Trung...